ساحل درياي عمان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه 30 آبان1384ساعت 19:28 توسط مهدی زارعی |

اشاره : در دوقسمت گذشته به اهميت آسياي جنوب‌شرقي و متعاقباً شرق ايران ، بويژه بندر چابهار پرداخته وموضوع محورهاي ترانزيتي از اين بندر مورد تحليل قرار گرفت :

اينك :


ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه 30 آبان1384ساعت 19:26 توسط مهدی زارعی |

اشاره: در قسمت اول به اهميت جنوب و جنوب شرق آسيا پرداخته شد و موقعيت استراتژيك ايران بويژه جنوب شرق و در راس آن بندر چابهاربه تفصيل مورد تحليل قرار گرفت .

اينك :


ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه 30 آبان1384ساعت 19:25 توسط مهدی زارعی |

صحنه سياسي خليج فارس در گذشته و بويژه طي هشت سال دفاع مقدس بيانگر آن است كه يقيناً در آينده نيز پرآشوب خواهد بود . گراهام فولر در كتاب ژئوپلتيك ايران چنين آورده است ً از آنجائيكه دولت‌هاي جديد خليج‌فارس با مرزهاي تامين و احساس متزلزل وحدت و هويت ملي خواهان قدرت و نفوذ بيشتردر منطقه‌اند ، مبارزه‌جويي‌ها و دعاوي الحاق گرايانه جزو مقدرات اين منطقه در آينده است .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه 30 آبان1384ساعت 19:23 توسط مهدی زارعی |

خوش آمدید

+ نوشته شده در دوشنبه 30 آبان1384ساعت 19:9 توسط مهدی زارعی |